Wat doen wij?

Wat kan VDBMB voor u betekenen? Dat bepaalt u helemaal zelf. Wij leveren dienstverlening op maat. Dat wil zeggen dat u kunt kiezen uit een totaalpakket waarmee wij u alle zorg uit handen nemen of u kiest voor de modulaire aanpak waarmee u het dienstverleningspakket volledig zelf kunt samenstellen, gebaseerd op uw wensen.

De modules die wij aanbieden zijn:

Administratief beheer

Dit omvat onder andere:

 • Registratie huurovereenkomsten.
 • Bewaken expiratiedata.
 • Controle op contractuele naleving.

Financieel beheer

Daarbij kunt u denken aan:

 • Het voeren van een volledige, dagelijks actuele, financiële administratie.
 • Beheren van de bankrekeningen.
 • Incasseren van de huurpenningen.
 • Doorvoeren van jaarlijkse indexverhoging van de huur.
 • Proactief beheer van de bankrekeningen, dat wil zeggen het genereren van rente-inkomsten over de eventuele reservegelden.
 • Het treffen van betalingsregelingen met huurders en derden ter sanering van schulden.

Technisch beheer

Dit bestaat uit onder meer:

 • Regelmatig overleg over het onderhoud.
 • Rapporteren van onderhoudswerkzaamheden.
 • Afstemmen van de begroting op de (lange termijn) bouwkundige kosten en het doen van voorstellen.
 • Initiëren van planmatig/periodiek onderhoud wanneer de toestand van het gebouw daartoe, gezien parameters als het aantal klachten in het kader van calamiteitenonderhoud, aanleiding geeft.
 • Opnemen en beoordelen van kleine onderhoudsklachten en zorgdragen voor het verhelpen hiervan.
 • Controleren van facturen.
 • Steekproefsgewijze controle van werkzaamheden.
 • Aanvragen en beoordelen van offertes voor groot onderhoud.
 • Voeren van prijs- en bestekonderhandelingen, opdrachtverstrekking, voortgangsbewaking, termijnfacturering door de aannemer en afhandelen van garantieklachten aangaande groot onderhoud.
 • Opdragen en bewaken van service-en/of onderhoudsovereenkomsten voor gebouwgebonden installaties.