Wat kan VDBMB voor u betekenen? Dat bepaalt u helemaal zelf. Wij leveren dienstverlening op maat. Dat wil zeggen dat u kunt kiezen uit een totaalpakket waarmee wij u alle zorg uit handen nemen of u kiest voor de modulaire aanpak waarmee u het dienstverleningspakket volledig zelf kunt samenstellen, gebaseerd op uw wensen.

De modules die wij aanbieden zijn:

 • Administratief beheer

Dit omvat onder andere:

 • Registratie huurovereenkomsten.
 • Bewaken expiratiedata.
 • Controle op contractuele naleving.
 • Financieel beheer.

Daarbij kunt u denken aan:

 • Het voeren van een volledige, dagelijks actuele, financiële administratie.
 • Beheren van de bankrekeningen.
 • Incasseren van de huurpenningen.
 • Doorvoeren van jaarlijkse indexverhoging van de huur.
 • Proactief beheer van de bankrekeningen, dat wil zeggen het genereren van rente-inkomsten over de eventuele reservegelden.
 • Het treffen van betalingsregelingen met huurders en derden ter sanering van schulden.
 • Technisch beheer

Dit bestaat uit onder meer:

 • Regelmatig overleg over het onderhoud.
 • Rapporteren van onderhoudswerkzaamheden.
 • Afstemmen van de begroting op de (lange termijn) bouwkundige kosten en het doen van voorstellen.
 • Initiëren van planmatig/periodiek onderhoud wanneer de toestand van het gebouw daartoe, gezien parameters als het aantal klachten in het kader van calamiteitenonderhoud, aanleiding geeft.
 • Opnemen en beoordelen van kleine onderhoudsklachten en zorgdragen voor het verhelpen hiervan.
 • Controleren van facturen.
 • Steekproefsgewijze controle van werkzaamheden.
 • Aanvragen en beoordelen van offertes voor groot onderhoud.
 • Voeren van prijs- en bestekonderhandelingen, opdrachtverstrekking, voortgangsbewaking, termijnfacturering door de aannemer en afhandelen van garantieklachten aangaande groot onderhoud.
 • Opdragen en bewaken van service-en/of onderhoudsovereenkomsten voor gebouwgebonden installaties.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search